CAPITAL SRL
Denumire  CAPITAL SRL
Domenii de activitate  Instalatie apa, Sanitare
Descriere  -Montare si exploatare sisteme de contorizare individuala a energiei termice pentru incalzire (REPARTITOARE DE COSTURI)
-Montare,vinzare,distributie contoare de apa
-Verificari metrologice pentru contoare de apa,efectuate in Laborator metrologic propriu,autorizat de Biroul Roman de Metrologie
Adresa  bd.Nicolae Titulescu, bl. a13, Craiova, Dolj
Telefon  0251 / 591.220
Fax  0251 / 422.940
E-mail  craiova@instalatori.ro
Web  http://www.repartitoare.com
 Inapoi